กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

OIC : Elephant Learning & CSR Activity

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , ปรับสภาพภูมิทัศน์ จากผลกระทบน้ำท่วม , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงช้าง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ในพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดยเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องราวของช้างไทยแล้วนั้น ยังลงมือลงแรงกันในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์

อาทิ กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงอาหารช้าง , อาบน้ำและฆ่าเชื้อช้าง รวมไปถึงการปรับสภาพพื้นที่หลังผลกระทบจากน้ำป่าท่วมพื้นที่รอบเขาใหญ่ อีกด้วยทั้งนี้ นอกเหนือจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมสมทบทุนเพื่อใช้ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์และการดำเนินการของทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต่อไป

จำนวน : 100 คน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)