ทีมงานกำลังเตรียมชุดของที่ระลึกให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
บนกระเป๋าผ้า กับกิจกรรม ค่ายครอบครัว รู้รักษ์ พิทักษ์โลก
เมื่อน้อง ๆ และผู้ปกครองมาถึงสถานที่จัดกิจกรรม

น้อง ๆ และผู้ปกครอง กว่าเกือบ 200 คน ร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนเชิงอนุรักษ์ แม้ตลอด 2 วัน จะมีทั้งแสงแดด แรงลม และสายฝน แต่กิจกรรมยังคงสีสัน ที่ให้ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึก ในการรักษาสมดุลของธรรมชาติ บนพื้นที่ชุ่มน้ำ ณ ป่าชายเลนคลองโคน จ.เพชรบุรี

จากหนึ่งต้น สู่อีกหนึ่งต้น แนวต้นกล้าไม้ ที่ปลุกเสริมป่าชายเลน ผืนป่าที่ครั้งหนึ่งเคยถูกทำลาย เมล็ดพันธุ์การอนุรักษ์ ของเด็ก ๆ มักเกิดจากความสุข จากการได้ลงมือทำ กิจกรรมหลักจึงผสมผสานความสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ รู้คุณค่า และความหลากหลาย ที่น่าค้นหาจากแหล่งเรียนรู้จริง ความหลากหลายทางชีวภาพ ถูกนำมาปรับเข้ากับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งหวังเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยรักษาธรรมชาต ิบนผืนป่าชายเลน ต่อไป

 

สถานที่

 • ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี

กิจกรรมการเรียนรู้

 • กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม
 • กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
 • กิจกรรมนักสืบชายหาด
 • กิจกรรมดูนก / ศิลปะกับธรรมชาติ / ดนตรีกับธรรมชาติ
 • เกม กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ "ป่าชายเลน"
 • กิจกรรมทัศนะศึกษา
 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

วิทยากร

 • ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วม

 • เยาวชน จำนวน 60 คน
 • ผู้ปกครอง จำนวน 60 คน
 • ชุมชนบ้านคลองโคน 80 คน
 • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

การแสดงของน้อง ๆ โรงเรียนบ้านคลองโคน
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบนเวทีกิจกรรม
เตรียมพร้อม ลงเรือลุยป่าชายเลน
ลงปลูกป่าชายเลน ณ แปลงปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เดินลุยน้ำและโคลนเลน ถือเป็นเสน่ห์ในการลุยป่าชายเลน
ร่วมกันปลูกป่าในแบบครอบครัวหัวใจอนุรักษ์
ยังยิ้มสู้ไหว ท่ามกลางทะเลและแสงแดด
เริ่มต้นกิจกรรมในช่วงบ่าย ๆ
กิจกรรมสันทนาการ สร้างสีสันและความสนุกสนานภายในค่ายครอบครัว
เสียงหัวเราะเต็มที่ของน้อง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
แบ่วงกลุ่มย่อยกับฐานการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในป่าชายเลน
เกม กิจกรรมในฐานสัตว์อื่น ๆ ในป่าชายเลน
เกม กิจกรรม ในฐานสัตว์หน้าดิน
น้อง ๆ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในเกม การแข่งขันประจำฐาน
วิทยากรและทีมงานในฐานนกชายเลน ให้ความรู้เสริมหลังจากร่วมเล่นเกมกัน
เกม กิจกรรม กีฬาวาไรตี้ พายเรือเปรี๊ยวเปรี้ยว
กองเชียร์ เอาใจช่วยห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ
มวยทะเล บนเสาตกน้ำมันประชันทักษะและความสมดุล
แต้มแต่ง เกมกิจกรรมในช่วงกลางคืน สร้างเสียงหัวเราะเต็มที่
สีสันของเกม กิจกรรมคือการได้มีส่วนร่วมในทุกฝ่าย
กิจกรรมดนตรียามเช้า ขับกล่อม ให้ชื่นเย็น
ศิลปะกับธรรมชาติ ในมุมตามความชื่นชอบของน้อง ๆ
ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างน้อง ๆ และทีมงาน
หลังรับใบประกาศนียบัตร
ให้อาหารปลา กิจกรรมเสริม ณ จุดเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขายี่สาร
น้อง ๆ และผู้ปกครองร่วมชมและเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์วัดเขายี่สาร
 
ศูนย์กิจกรรมเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENAC)
7/368 เมืองทองธานี ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 , Tel. / Fax. : 02-053-4384 , 089-161-7933 , 061-094-9052
E-mail : enac-club@hotmail.com , Facebook : www.facebook.com/enac.club
© 2017 enac-club.com All rights reserved.